INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

PSP STARY GÓZD

Lorem Ipsum

KLUB EUROPEJSKI - cele, opiekunowie Sprawozdanie ze szkolenia w ramach projektu unijnego Comenius HALLOWEEN WALENTYNKI 2013 Zagraniczny Kurs Metodyczny 2014

Klub Europejski

KLUB EUROPEJSKI - cele, opiekunowie

Celem głównym Klubu Europejskiego jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat Europy - wspólnego dziedzictwa kulturowego. Zajmujemy się również:

 • Rozwijaniem wśród młodzieży „świadomości europejskiej”
 • Zbliżaniem do siebie ludzi młodych i dążeniem do integracji młodego pokolenia, we wzajemnej tolerancji i szacunku
 • Rozwijaniem u młodych obywateli Europy poczucia odpowiedzialności za pokój, ochronę praw człowieka, spuścizny kultury
 • Pogłębianiem wiedzy o krajach europejskich.

 

Opiekunami Klubu są nauczyciele języków obcych: 

pani Karolina Czarnecka, pani Joanna Kościelniak oraz pani Monika Małachowska.

Aktualności

Kontakt

 • PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. MARII KONOPNICKIEJ w STARYM GOŹDZIE
  STARY GÓZD 90
  26-806 STARA BŁOTNICA
 • (48) 6198005
  fax: 6198005

Galeria zdjęć