INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

PSP STARY GÓZD

Lorem Ipsum

Regulamin Ligi Matematycznej kOŃCOWA KLASYFIKACJA 2013/14 Październik '14r. klasa II Październik '14 klasa III Październik '14 Klasa I

LIGA MATEMATYCZNA

Regulamin Ligi Matematycznej

REGULAMIN MATEMATYCZNEJ LIGI MISTRZÓW

1.Celem Matematycznej Ligi Mistrzów jest :

 • zachęcanie uczniów do lepszego opanowania pojęć i metod matematycznych,
 • doskonalenie umiejętności nabytych na lekcjach matematyki,
 • usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości z przedmiotu,
 • wdrażanie do ścisłego rozumowania,
 • przełamanie niechęci do przedmiotu,
 • wyłanianie uczniów o uzdolnieniach matematycznych,
 • wdrażanie do zdrowej rywalizacji

2. Matematyczna Liga Mistrzów jest wewnątrzszkolnym konkursem matematycznym

przeznaczonym dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół Gminnych          w  Starym Goździe.

Rywalizacja odbywa się w następujących kategoriach:

 • dla uczniów klasy pierwszej
 • dal uczniów klasy drugiej
 • dla uczniów klasy trzeciej

3. Zawody mają charakter wieloetapowy. Zaplanowano przeprowadzenie 10- ciu rund

konkursowych. Każda runda konkursu w danej kategorii zawiera zestaw zadań głównych oraz zadanie ( lub zadania ) pod nazwą „Ciekawa matematyka” .

            Zadania z części podstawowej zawierają treści realizowane na lekcjach matematyki.

Zadania „Ciekawej matematyki” to zadania o różnych treściach tematycznych, często humorystyczne , zawierające wątki z historii matematyki bądź rozszerzające treści tematyczne lekcji.

            Każde z zadań jest punktowane.

4. Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie  w domu.

W wyznaczonym terminie oddają je opiekunowi do sprawdzenia. Uzyskana liczba punktów jest po każdej rundzie sumowana , a liczba zdobytych łącznie punktów decyduje o miejscu w klasyfikacji.

Po każdej rundzie zadaniowej uczniowie otrzymują sprawdzone prace wraz z ilością zdobytych punktów.

5. Wyniki każdej rundy i klasyfikacja ogólna są przekazywane każdemu z uczestników

konkursu.

6. Opiekun Matematycznej Ligi Mistrzów ma prawo sprawdzić , czy uczeń rozwiązywał zadania

samodzielnie poprzez poproszenie uczestnika konkursu o wytłumaczenie sposobu rozwiązania , zapisu, metody rozwiązania itp.

7. Jeśli którekolwiek z rozwiązanych zadań nie jest samodzielną pracą ucznia  uczestnik

otrzymuje ostrzeżenie – „ żółtą kartkę” i zero punktów z tej rundy zadaniowej.

Powtórne stwierdzenie niesamodzielności rozwiązywania sprawia, że uczestnik otrzymuje „czerwoną kartkę” i nie może brać udziału w następnych dwóch rundach zadaniowych.

W przypadku spisywania wzajemnego rozwiązań kara dotyczy obu uczniów.

8. Do udziału w konkursie można przystąpić w dowolnej chwili.

Nie rozwiązanie zadań z którejś rundy nie eliminuje z zabawy ( można nie brać udziału  w pewnej rundzie , a rozwiązywać zadania rund następnych ).

9. Zwycięzcą w danej kategorii jest ten uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów po

wszystkich rundach zadaniowych.

10. Uzyskanie przez ucznia  20 punktów nagradzane jest oceną bardzo dobrą

( za pracę dla chętnych). Kolejne oceny bardzo dobre dostanie uczestnik po uzyskaniu

 w sumie 40 pkt, 60 pkt itd.

11. Zwycięzcy grup po zakończeniu rozgrywek Matematycznej Ligi Mistrzów

uzyskują nagrody . Forma nagród uzależniona jest od możliwości finansowych szkoły.

 

Opiekun Matematycznej Ligi Mistrzów:

                                                                                        Sylwester Buras

 

(zachęcam do udziału w MLM i życzę powodzenia)

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. MARII KONOPNICKIEJ w STARYM GOŹDZIE
  STARY GÓZD 90
  26-806 STARA BŁOTNICA
 • (48) 6198005
  fax: 6198005

Galeria zdjęć